Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Γ. Αλεξανδρίδης άρχισε τις δραστηριότητες της στην εμπορία οστρακοειδών το 1986 με την μορφή μια μικρής οικογενειακής επιχείρησης. Η επιμονή στην ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών διεύρυναν το πελατολόγιο. Οδήγησαν στην επίτευξη ενός ορόσημου, στην κατασκευή ενός υπερσύχρονου κέντρου εξυγίανσης και αποστολής προϊόντων. Σήμερα στην δεύτερή της πλέον γενιά έχοντας πάρει τις ίδιες αρχές η εταιρεία μας τροφοδοτεί με προϊόντα τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές και αναζητεί ευκαιρίες γαι την περεταίρω επέκτασή της.