ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η επιθυμία μας να εξασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών διασφαλίζεται με την εναρμόνισή μας στους κανόνες του ISO-22000:2005. Προφανώς υπάρχει πλήρης εναρμόνιση προς τις νομικές απαιτήσεις που διέπουν τον ρόλο της εταιρείας στην αλυσίδα τροφίμων στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

Θεωρούμε τα όστρακα ως ένα προϊόν πολυτελείας που προσφέρει ευχαρίστηση και απόλαυση στον τελικό καταναλωτή. Η εμμονή και επιμονή μας στην ποιότητα εξασφαλίζει το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα.